Přihlášky a registrace

Vyhněte se hotovostním transakcím a zjednodušte si proces platby startovného a registraci. Zajistíme profesionální a bezpečný systém přihlášek a plateb s širokou možností platebních nástrojů ve spolupráci s firmou Ticketportal. Každý účastník bude mít doklad o zaplacení s čárovým kódem, který si vytiskne doma, nebo bude mít jen uložený v mobilním zařízení. Startovní listina bude on-line k dispozici na našich stránkách (popřípadě poskytneme rozhraní pro web Vašeho závodu) po celou dobu přihlašování. Kompletní startovní listinu zašleme časomíře těsně po uzávěrce přihlášek. Na místě zajistíme rychlou registraci účastníků pomocí čtečky čárových kódů. Naše společnost je registrována u Úřadu na ochranu osobních údajů v oblasti nakládání s osobními údaji a pořizování audiovizuálních záznamů. S daty účastníků je tak nakládáno přesně podle platné legislativy.